برچسب: خطوط خدماتی

خطوط سامانتل

یکی از راهکارهای عبور از بلک لیست مخابراتی ارسال پیامک با خط سیمکارت است، خطوط سیمکارت عمومی به دلیل اینکه افراد متفاوتی با آن‌ها پیامک ارسال می‌کنند، پیامک‌های متفاوتی با یک شماره ارسال می‌شود و همچنین ارسال پیامک با سیمکارت ممکن است که دارای تاخیر در ارسال پیامک باشد و یک راهکار همیشگی نیست. راهکار همیشگی و […]